Back

“Den der skal hjælpe en anden må ønske Indsigt og Kundskab og Gaver og Erfaring, men mere afgørende er det at han er kærlig.”

Citat: Søren Kirkegaard

Essens betyder ’det væsentlige’.

Vi sætter fokus dér, hvor det er væsentligt for den enkelte – såvel fagligt som personligt.

Vi ser den personlige og faglige udvikling som to sider af samme sag, og vi er i tæt dialog med den enkelte deltager herom under hele forløbet.

Du vil allerede på grundkurset øge dine personlige og relationelle kompetencer. Du vil få større selvindsigt og selvaccept samt styrke din handlekraft. Du vil øge dine ressourcer, så du kan få dit liv til at forme sig i den retning, du ønsker. Dette vil medføre større livskvalitet og -glæde.

Vores godkendte 4 årige uddannelse er både en personlig og en faglig proces.

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.

skal Albert Einstein have sagt: Det giver mening – og samtidig er pauser med tid til fordybelse også af stor betydning i såvel dagliglivet som i en uddannelse som vores.

I Essens søger vi at skabe balance imellem proces og pause, mellem gøren og væren. Derfor har vi indbygget mindfulness som en integreret del, både i kurserne og i psykoterapeutuddannelsen.

Mindfulness har dokumenteret positiv effekt ved stress og indre uro, tungsind, manglende nærvær og koncentration m.m. Det er også veldokumenteret, at en terapeuts egen mindfulness-praksis har effekt på klientens udbytte af terapi.

Vi kursusledere søger selv at være i proces ogfordybelse i vores individuelt levede liv – og også i vores faglighed og samarbejde. Vi vil gerne, så vidt det er os muligt, være gode forbilleder – herunder også tage os af det, der kan være svært. Formidling af teori er vigtigt, men ikke nok. For, som Albert Einstein også sagde:

Experience is knowledge. All the rest is information.

I Essens formidler vi viden, så der er sammenhæng mellem teori og praksis. Du vil opleve at få teorien ”ind under huden” – som erfaringsbaseret viden.

Vifølger den enkelte kursists proces og udviklingspotentialer i tætdialogunder hele forløbet, så du kvalificerer dig på et højt fagligt niveau – og vi har hjertet med.

Se mere her: https://essens-kurser.dk/vi-har-en-mission/

Historien

Vi startede i 1992, så det er ikke nogen overdrivelse at sige, at vi har mange års erfaring med at afholde disse kurser og uddanne dygtige psykoterapeuter, begge dele med stor succes. Der er ikke to kurser, der er ens – vi udvikler fortsat og tilpasser indholdet til det enkelte hold og den enkelte kursist.

Vi har haft flere kursister, der er kommet tilbage efter nogle år (fx pga barsel, nyt job e.l.) og har ønsket grundkurset igen, og de har været overrasket over, hvor meget vi har udviklet OG hvor meget de fik ud af det nye kursus. Sådan vil vi gerne fortsætte! Kursuslederne er universitetsuddannede psykologer og/eller har en længerevarende psykoterapeutisk uddannelse samt diverse efterudddannelser.