Back
I Essens er målet, at du bliver den, du allerede inderst inde er. 
At du bliver mere “dig selv, og ikke “en anden”. At blive mere dig selv indbefatter at du lærer dig selv bedre at kende, herunder at du sætter lys på dine skyggesider. Ofte transformeres energidrænende skygger, når de får tilstrækkeligt med anerkendende lys – og bliver til ressourcer i stedet.
En sådan transformation kan opleves som ‘at komme hjem til sig selv’. Der er ikke noget ‘hokus-pokus’ i det. Det handler om at være med det, der allerede ER – inklusive de dele af dig, der måske er gemt og glemt.
LIVSMOD, LIVSGLÆDE og EKSISTENS er et kursusforløb, hvor du får forskellige faglige / teoretiske inputs og masser af selv-fokus.Du får lejlighed til at reflektere over dit liv, dine værdier, dine ønsker og længsler, dine behov, din livsfylde, dine relationer og det, der eventuelt er svært i dit liv. Du vil få mulighed for at blive klarere på det, der kunne gøre dit liv endnu mere meningsfuldt og skabe større tilfredshed i hverdagen – og hvad der skal gøres i den forbindelse.Kursusforløbet vil gøre dig mere nærværende overfor både dig selv og andre, og vi vil med respekt og omsorg guide dig mod at finde løsningsstrategier ift det, der nu fylder i netop DIT liv, det være sig stort som småt.

Alt i det omfang, du ønsker det.

Vi har erfaring for, at der knyttes tætte bånd blandt mange af kursusdeltagerne, og at kursusforløbet kommer til at opleves som en “iltende, forfriskende oase” der giver nyt håb, nyt mod, ny handlekraft, forøget livskvalitet. Også selv om udgangspunktet er et godt liv.

Kurset indeholder eksempelvis

  • Mindfulnesstræning i at være opmærksom i nuet
  • Oplevelsesorienterede øvelser, som vil give dig nye indfaldsvinkler til dig selv og din “væren-i-verden”
  • Træning i at være løsningsfokuseret frem for problemfokuseret
  • Gruppearbejde,  hvor du sammen med gruppens deltagere tager stilling til eksistentielt vigtige spørgsmål angående “det gode liv” – med både vækst, ro, balance og tilfredshed

Tilrettelæggelsen af det enkelte kursusforløb sker generelt ud fra en analyse af det aktuelle holds behov.

Vores kurser er internatkurser – erfaringen siger, at det forøger udbyttet grundet den øgede fordybelse, det giver at forblive på stedet.

Vi er som undervisere nærværende, respektfulde og omsorgsfulde.

Hvis du har tid, da prøv at se nogle af de videoer, vi har lagt op her på hjemmesiden. Her kan du bl.a. høre forskellige kursister og studerende udtale sig om deres oplevelse af Essens og udbytte af et forløb hos os.

Du er altid velkommen til at kontakte os og høre mere – og til at komme til vores informationsmøder. Vel mødt!