Et grundlæggende aspekt ved terapien er, at den tager udgangspunkt i den fænomenologiske tradition.

Klientens oplevelsesverden/virkelighed danner grundlaget for den terapeutiske proces.

Terapien arbejder dels ud fra aktuelle følelser og behov, dels ud fra uafsluttede gestalter, f.eks.

-en sorg, der ikke blev bearbejdet på en sund måde – eller

-en vrede, der ikke har kunnet få relevant udtryk og senere i livet koster energi og måske fysiske skavanker. Relevant udtryk er i vores optik udtryk, der ikke skader nogen eller noget – hverken den vrede selv eller den, vreden er rettet mod. Gestaltterapiens fokus er nutiden – fortiden er kun interessant, hvis den hindrer det gode liv i nuet.

Terapien udføres i samtaleform. Terapeuten arbejder med positiv interesse, empatisk forståelse og respektfuldhed både overfor sig selv og klienten.

Udgangspunktet er, at klienten er ansvarlig for sit eget liv. Det er med andre ord ikke terapeutens opgave at løse klientens problemer, men snarere at hjælpe klienten til at komme i kontakt med og udnytte de ressourcer, han/hun selv har.

For at opnå dette anvendes 7 overordnede metoder:

  • Individuel – og gruppeterapi.
  • Indføring i relevante psykologiske teorier.
  • Gruppeøvelser, der har til hensigt at synliggøre ukendte/oversete handlemønstre.
  • Mindfulnesstræning i at være opmærksom i nuet.
  • Træning i at være løsningsfokuseret frem for problemfokuseret.
  • Gruppearbejde, der har til hensigt at tage stilling til eksistentielt vigtige spørgsmål angående “det gode liv” – med vækst, ro, balance og tilfredshed
  • Faglig supervision. Tilrettelæggelsen af det enkelte kursusforløb sker generelt ud fra en analyse af det aktuelle holds behov.
  • Vores kurser er internatkurser – erfaringen siger, at det forøger udbyttet grundet den øgede fordybelse, det giver at forblive på stedet.
Scroll Up