Back

Priser for Essens´ kurser og uddannelse

Essens´ kursuspriser er gennemsigtige – og samtidig kræver det lidt sammentælling, idet der er forskellige mulige variationer, alt efter hvad du måtte ønske. Læs derfor grundigt her nedenfor – og kontakt os endelig ved tvivlsspørgsmål:
Kursuspris: kr. 1200,- pr kursusdag på del 1 og 2. Rabat på del 1 og 2 til privatbetalende, som betaler kr. 1100 pr kursusdag
Del 3: Kr 1200 pr kursusdag. 
 
Pris I alt for den 4-årige uddannelse (excl. forplejning og logi – se mere herom længere nede p siden)
For privatbetalende i alt: kr. 73.900
Arbejdspladsbetalt i alt:   kr. 82.800,-

Det vil sige:  I alt pr. år i 4 år: kr. 18.475,- (20.700,- ved arbejdspladsbetalt)

Udgift til ophold på Himmelbjerggården er ikke inkluderet. Se mere herom længere nede på denne side.

Om mulighed for skattefradrag m.m. – se længere nede.

Der må medtænkes ekstraudgifter til litteratur (som kan lånes på biblioteket, hvis du foretrækker det) og egenterapi hos Essens-uddannet terapeut eller anden terapeut med relevant uddannelsesmæssig baggrund, og som er medlem af psykoterapeutforeningen. 
 
 
 
 SE PRISER FOR HVER AF UDDANNELSENS 3 DELE LÆNGERE NEDE PÅ DENNE SIDE
 
NB: SKATTEFRADRAG
A: Nogle af Essens´ privatbetalende kursister og studerende har erfaret, at der kan være mulighed for at udgiften til Essens´ kurser og uddannelse skattemæssigt er fradragsberettiget via din selvangivelse, idet det i nogle fag kan betragtes som efteruddannelse.
Dette nedsætter udgiften til uddannelsen væsentligt.
 
B: Bruttolønsordningen eller Fleksibel lønpakke dækker over muligheden for, at en medarbejder får et gode/produkt betalt af sin arbejdsplads over sin bruttoløn. I forbindelse med uddannelse hos Essens vil det sige, at uddannelsesudgiften bliver trukket over din bruttoløn. Essens fakturerer til din arbejdsplads for eksempelvis 1 år ad gangen Du sparer derved skatten.
For at du kan få denne mulighed, skal uddannelsen være erhvervsmæssigt relevant for dig selv personligt uanset den virksomhed du arbejder for.
Hvis du ønsker konkret information om disse ordninger, kan du læse på SKATs hjemmeside: www.SKAT.dk Du er også velkommen til at ringe til Essens for yderligere information.
 
Nogle får tilskud fra fonde – herunder kommunale, regionale eller andre kompetencefonde,  fra fagforeninger m.v.
___________________________________________________
 

PRISER FOR HVER AF UDDANNELSENS 3 DELE: (Bemærk: du betaler og binder dig kun for én del ad gangen v Essens)

Del 1: Livsmod, Livsglæde og Eksistens

Kursus i personlig vækst og udvikling samt introducerende træning i coaching. Selvstændig del – og samtidig 1. del af Essens´4 årige psykoterapeutuddannelse.

Bemærk: positivt evalueret i henhold til socialministeriets kriterier.

Kurset består af 3 moduler a 3 døgn, i alt 9 døgn. Se nærmere under ”kursusdatoer”

Herudover arrangerer kursisterne selv 2 møder i mindre grupper om aftalte arbejdsopgaver.

Pris for hele kurset: kr. 10.800,- (hertil kommer udgifter til ophold Himmelbjerggården, se priser længere nede på denne side)

For privatbetalende: kr. 9.900,- (hvilket til sammenligning svarer ca. til prisen for 12 sessioner hos psykolog)

Vi tillægger et mindre adm gebyr hvis udstedelse af faktura og kvittering til revisor o.l. ønskes.
Mange har nok i eget kontoudtog.

Privatbetalende kan betale i rater – se beskrivelse her

Ret til prisjusteringer forbeholdes.


Del 2: Grundlæggende Terapeutiske Færdigheder

2. del af uddannelsesforløbet består af 8 moduler a 4 dage/døgn samt arbejde i mindre grupper med træning af metoder og teoriforståelse mellem hvert modul.

Se nærmere under ”kursusdatoer”

Der arbejdes fortsat med personlig vækst og udvikling og samtidig læres teori og terapeutiske metoder.

Bemærk: positivt evalueret i henhold til socialministeriets kriterier.

Pris for hele del 2: kr 38.400,- . (hertil kommer udgifter til ophold på Himmelbjerggården, se priser længere nede på denne side)

For privatbetalende: kr. 35.200,- Privatbetalende kan betale i rater – se beskrivelse her

Der skal beregnes ekstraudgifter til litteratur (som dog også kan lånes på biblioteket) og ca 6000kr til egenterapi sideløbende med del 2 og 3.

Vi tillægger et mindre adm gebyr hvis udstedelse af faktura og kvittering til revisor o.l. ønskes.
Mange har nok i eget kontoudtog.

Ret til prisjusteringer forbeholdes.


Del 3: Kognitiv Terapi og Coaching

3. del af uddannelsesforløbet består af eksternatkursus: 6 moduler a 4 dage. Se nærmere under ”kursusdatoer”

Der arbejdes fortsat med personlig vækst og udvikling og fagligt læres mere teori og nye terapeutiske metoder

Bemærk: positivt evalueret i henhold til socialministeriets kriterier.

Pris for hele del 3: kr. 28.800,- Hertil kommer udgifter til ophold på Himmelbjerggården, se priser længere nede på denne side.

Vi tillægger et mindre adm gebyr hvis udstedelse af faktura og kvittering til revisor o.l. ønskes.
Mange har nok i eget kontoudtog.

Privatbetalende kan betale i rater – se beskrivelse for privatbetalende her

Der skal beregnes ekstraudgifter til litteratur, som dog også kan lånes på dit lokale bibliotek.

Ret til mindre prisjusteringer forbeholdes.

I alt for den 4-årige uddannelse (excl. kost og logi):

kr. 82.800,- for privatbetalende kr. 73.900.

Det vil sige:  I alt pr. år i 4 år: kr. 20.700,- for privatbetalende kr. 18.475,-

Indbetaling til :

Reg.nr. 9860 kontonr. 0000738824 (Folkesparekassen)

Husk at skrive navn og holdnr. på indbetalingen.

______________________________________________________

FORPLEJNING OG LOGI på HIMMELBJERGGÅRDEN UDGØR PR MODUL:

DEL 1: Livsmod, Livsglæde og Eksistens (3 moduler á 3 døgn)

Kr. 2610 på delt dobbeltværelse Prisen er inklusiv frokost og aftensmad

Kr. 3270,- på enkeltværelse. Prisen er inklusiv frokost og aftensmad

Der vil muligvis være enkeltværelse til de, der måtte ønske det, alt afhængigt af efterspørgsel.

Essens anbefaler, at du overnatter på Himmelbjerggården, selv om du måske bor i nærheden. Hvorfor? Fordi erfaringen siger, at fordybelsen i den proces, du sætter i gang, forringes, når du vender hjem til alt det kendte – herunder forpligtigelser og adspredelser. Omvendt viser erfaringen, at fordybelsen øges, når du kun har dig selv at tage dig af / tage hensyn til. Du vil altså sandsynligvis få mere ud af kurset, hvis det er dig muligt at overnatte på kursuscentret eller et sted i nærheden. Det har også betydning for holddannelse og -inspiration at alle opholder sig på stedet. Og: det er op til dig! Opholdsprisen er den samme uanset hvad du vælger.

DEL 2 og 3 – priser:

Grundlæggende terapeutiske færdigheder og Kognitiv terapi, ACT og coaching

Et modul på del 2 og 3 på Himmelbjerggården koster: (onsdag morgen til lørdag eftermiddag)

kr. 2970,-  på delt dobbeltværelse. Prisen er inklusiv frokost og aftensmad

kr. 3850 på enkeltværelse. Prisen er inklusiv frokost og aftensmad

Når vi har 4 overnatninger i stedet for 3, skal tillægges hhv kr. 550,- og kr.350,-  pr modul for hhv enkelt- og delt dobbeltværelse


Rater for privatbetalende

Livsmod, Livsglæde og Eksistens. Kursuspris for privatbetalende i alt: kr. 9.900.

Rater:

Depositum kr. 2.000,-      Betales ved tilmelding

1. rate kr. 3.950,-             Betales inden 1. modul

2. rate kr. 3.950,-             Betales inden 2. modul

Administrationsgebyr ved ratebetaling kr. 200 tillægges første rate.

Der kan om ønsket aftales individuel betalingsordning.

Indbetaling til:

Reg.nr.  9860 kontonr.  0000738824 (Folkesparekassen, Silkeborg)

Husk at skrive navn og holdnr. på indbetalingen.

Reminder om betalingsdatoer kan ikke påregnes.

Ret til prisjusteringer forbeholdes.

Afbudspolitik: Tilbagebetaling af indbetalt beløb er mulig indtil 21 dage før kursusstart, dog med tilbageholdelse af kr. 300 som administrationsgebyr. Ved afbud mindre end 20 dage før opstart, tilbagebetales ikke, men indbetalt beløb kan overføres til et kommende kursus indenfor det kommende kalenderår.

Ved overtegning tilbagebetales hele det indbetalte beløb til deltagere der ikke kan medtages pga overtegningen.

Del 2: Grundlæggende terapeutiske færdigheder. Kursuspris for privatbetalende i alt: kr. 35.200.

Rater:

Depositum kr. 4.000,- betales ved tilmelding.

1. rate inden 1. modul kr.10.400,-

2. rate inden 4. modul kr. 10.400,-

3. rate inden 7. modul kr. 10.400,-

Administrationsgebyr ved ratebetaling kr. 200 pr år (i alt kr. 400) tillægges første rate.

Der kan om ønsket aftales individuel betalingsordning.

Indbetaling til:

Reg.nr.  9860 kontonr. 0000738824 (Folkesparekassen)

Husk at skrive navn og holdnr. på indbetalingen. Reminder om betalingsdatoer kan ikke påregnes.

Ret til prisjusteringer forbeholdes.

Afbudspolitik: Tilbagebetaling af indbetalt beløb er mulig indtil 21 dage før kursusstart, dog med tilbageholdelse af kr. 300 som administrationsgebyr. Ved afbud mindre end 20 dage før opstart, tilbagebetales ikke, men indbetalt beløb kan overføres til et kommende kursus indenfor det kommende kalenderår.

Ved overtegning tilbagebetales hele det indbetalte beløb til deltagere der ikke kan medtages pga overtegningen.

Del 3: (Meta) Kognitiv Terapi, ACT og Coaching. Kursuspris i alt for privatbetalende: kr. 28.800.

Rater:

Depositum 4.000,- betales ved tilmelding.

1. rate inden 1. modul 12.400,-

2. rate inden 4. modul 12.400,-

Administrationsgebyr ved ratebetaling kr. 200 pr år ( i alt kr 300) tillægges første rate.

Der kan om ønsket aftales individuel betalingsordning.

Indbetaling til:

Reg.nr.  9860 kontonr. 0000738824 (Folkesparekassen)

Husk at skrive navn og holdnr. på indbetalingen. Reminder om betalingsdatoer kan ikke påregnes.

Afsluttende eksamen med ekstern censor kan om ønsket tilvælges. Betaling herfor vil udgøre kr. 6000,- for opgavevejledning, gennemlæsning af færdige opgaver og censorering

Ret til prisjusteringer forbeholdes.

Afbudspolitik: Tilbagebetaling af indbetalt beløb er mulig indtil 21 dage før kursusstart, dog med tilbageholdelse af kr. 300 som administrationsgebyr. Ved afbud mindre end 20 dage før opstart, tilbagebetales ikke, men indbetalt beløb kan overføres til et kommende kursus indenfor det kommende kalenderår. Tilmelding er i øvrigt bindende.

Ved overtegning tilbagebetales hele det indbetalte beløb til deltagere der ikke kan medtages pga overtegningen.