Priser for Essens´ kurser og uddannelse

Essens´ kursuspriser er meget gennemsigtige:
kr. 1200,- pr kursusdag på del 1 og 2. 
Rabat på del 1 og 2 til privatbetalende, som betaler kr. 1100 pr kursusdag
Del 3: Kr 1400 pr kursusdag. Her er den reducerede pris for privatbetalende kr 1200 pr kursusdag.
 
Pris I alt for den 4-årige uddannelse (excl. forplejning og logi) kr. 82.800,-

Reduceret pris til privatbetalende i alt: kr. 73.900.

Det vil sige:  I alt pr. år i 4 år: kr. 20.700,-

Den reducerede pris  for privatbetalende er kr. 18.475,- pr år.

Kost og logi betales direkte til kursusstedet. Se priser længere nede på siden under overskriften “Kost og logi”
 
Der må beregnes ekstraudgifter i form af litteratur (som kan lånes på biblioteket, hvis du foretrækker det) og egenterapi hos Essens-uddannet terapeut eller anden terapeut med relevant uddannelsesmæssig baggrund, og som er medlem af psykoterapeutforeningen.
 
 SE PRISER FOR HVER AF UDDANNELSENS 3 DELE LÆNGERE NEDE PÅ DENNE SIDE
 
NB: SKATTEFRADRAG
A: Nogle af Essens´ privatbetalende kursister og studerende har erfaret, at der kan være mulighed for at udgiften til Essens´ kurser og uddannelse skattemæssigt er fradragsberettiget via din selvangivelse, idet det i nogle fag kan betragtes som efteruddannelse.
Dette nedsætter udgiften til uddannelsen væsentligt.
 
B: Bruttolønsordningen eller Fleksibel lønpakke dækker over muligheden for, at en medarbejder får et gode/produkt betalt af sin arbejdsplads over sin bruttoløn. I forbindelse med uddannelse hos Essens vil det sige, at uddannelsesudgiften bliver trukket over din bruttoløn over eksempelvis 1 år. Du sparer derved skatten.
For at du kan få denne mulighed, skal uddannelsen være erhvervsmæssigt relevant for dig selv personligt uanset den virksomhed du arbejder for.
Hvis du ønsker konkret information om disse ordninger, kan du læse på SKATs hjemmeside: www.SKAT.dk Du er også velkommen til at ringe til Essens for yderligere information.
___________________________________________________
 

PRISER FOR HVER AF UDDANNELSENS 3 DELE:

 

Del 1: Livsmod, Livsglæde og Eksistens

Kursus i personlig vækst og udvikling samt introducerende træning i coaching. Selvstændig del – og samtidig 1. del af Essens´4 årige psykoterapeutuddannelse.

Bemærk: positivt evalueret i henhold til socialministeriets kriterier.

Kurset består af 3 moduler a 3 døgn, i alt 9 døgn. Se nærmere under ”kursusdatoer”

Herudover arrangerer kursisterne selv 2 møder i mindre grupper om aftalte arbejdsopgaver.

Pris for hele kurset: kr. 10.800,- (hertil kommer udgifter til ophold på Gladbjerg Kursuscenter, se priser længere nede på denne side)

For privatbetalende: kr. 9.900,- (hvilket til sammenligning svarer ca. til prisen for 12 sessioner hos psykolog)

Privatbetalende kan betale i rater – se beskrivelse her

Ret til prisjusteringer forbeholdes.


Del 2: Grundlæggende Terapeutiske Færdigheder

2. del af uddannelsesforløbet består af 8 moduler a 4 dage/døgn samt arbejde i mindre grupper med træning af metoder og teoriforståelse mellem hvert modul.

Se nærmere under ”kursusdatoer”

Der arbejdes fortsat med personlig vækst og udvikling og samtidig læres teori og terapeutiske metoder.

Bemærk: positivt evalueret i henhold til socialministeriets kriterier.

Pris for hele del 2: kr 38.400,- . (hertil kommer udgifter til ophold på Gladbjerg Kursuscenter, se priser længere nede på denne side)

For privatbetalende: kr. 35.200,- Privatbetalende kan betale i rater – se beskrivelse her

Der skal beregnes ekstraudgifter til litteratur (som dog også kan lånes på biblioteket) og ca 4000kr til egenterapi sideløbende med del 2.

Ret til prisjusteringer forbeholdes.


Del 3: Kognitiv Terapi og Coaching

3. del af uddannelsesforløbet består af eksternatkursus: 6 moduler a 4 dage. Se nærmere under ”kursusdatoer”

Der arbejdes fortsat med personlig vækst og udvikling og fagligt læres mere teori og nye terapeutiske metoder

Bemærk: positivt evalueret i henhold til socialministeriets kriterier.

Pris for hele del 3: Kr. 33.600. For privatbetalende: kr. 28.800,- Hertil kommer udgifter til ophold på Gadbjerg Kursuscenter, se priser længere nede på denne side.

Privatbetalende kan betale i rater – se beskrivelse for privatbetalende her

Der skal beregnes ekstraudgifter til litteratur, som dog også kan lånes på dit lokale bibliotek.

Ret til prisjusteringer forbeholdes.

I alt for den 4-årige uddannelse (excl. kost og logi):

kr. 82.800,- for privatbetalende kr. 73.900.

Det vil sige:  I alt pr. år i 4 år: kr. 20.700,- for privatbetalende kr. 18.475,-

Indbetaling til (NB: NY BANKKONTO):

Reg.nr.  9860 kontonr. 0000738824 (Folkesparekassen, Silkeborg)

Husk at skrive navn og holdnr. på indbetalingen.

______________________________________________________

KOST OG LOGI UDGØR:

PRISER GADBJERG KURSUSCENTER

Prisen  inklusive forplejning pr døgn i delt dobbeltværelse (2019-priser):

kr. 485 (standard) / kr. 535 (standard +)      Enkeltværelse, når det er muligt: kr. 625 pr døgn  inklusive forplejning

BEMÆRK: ophold og forplejning afregnes direkte med kursuscentret på hvert modul. Prisen er – uanset om du vælger at overnatte andetsteds – minimum kr 485/dag. Betaling kan ske med dankort, mobilepay eller kontanter.

Essens anbefaler, at du ikke overnatter hjemme hos dig selv. Hvorfor? Fordi erfaringen siger, at fordybelsen i den proces, du sætter i gang, forringes, når du vender hjem til alt det kendte – herunder forpligtigelser og adspredelser. Omvendt viser erfaringen, at fordybelsen øges, når du kun har dig selv at tage dig af / tage hensyn til. Du vil altså sandsynligvis få mere ud af kurset, hvis det er dig muligt at overnatte på kursuscentret eller et sted i nærheden. Og: det er op til dig!


Rater for privatbetalende

Livsmod, Livsglæde og Eksistens. Kursuspris for privatbetalende i alt: kr. 9.900.

Rater:

Depositum kr. 2.000,-      Betales ved tilmelding

1. rate kr. 3.950,-             Betales inden 1. modul

2. rate kr. 3.950,-             Betales inden 2. modul

Administrationsgebyr ved ratebetaling kr. 200 tillægges første rate.

Der kan om ønsket aftales individuel betalingsordning.

Indbetaling til (NB: NY BANKKONTO):

Reg.nr.  9860 kontonr. 0000738824 (Folkesparekassen, Silkeborg)

Husk at skrive navn og holdnr. på indbetalingen. Reminder om betalingsdatoer kan ikke påregnes.

Ret til prisjusteringer forbeholdes.

Afbudspolitik: Tilbagebetaling af indbetalt beløb er mulig indtil 21 dage før kursusstart, dog med tilbageholdelse af kr. 300 som administrationsgebyr. Ved afbud mindre end 20 dage før opstart, tilbagebetales ikke, men indbetalt beløb kan overføres til et kommende kursus indenfor det kommende kalenderår.

Ved overtegning tilbagebetales hele det indbetalte beløb til deltagere der ikke kan medtages pga overtegningen.

Del 2: Grundlæggende terapeutiske færdigheder. Kursuspris for privatbetalende i alt: kr. 35.200.

Rater:

Depositum kr. 4.000,- betales ved tilmelding.

1. rate inden 1. modul kr.10.400,-

2. rate inden 4. modul kr. 10.400,-

3. rate inden 7. modul kr. 10.400,-

Administrationsgebyr ved ratebetaling kr. 200 pr år (i alt kr. 400) tillægges første rate.

Der kan om ønsket aftales individuel betalingsordning.

Indbetaling til (NB: NY BANKKONTO):

Reg.nr.  9860 kontonr. 0000738824 (Folkesparekassen, Silkeborg)

Husk at skrive navn og holdnr. på indbetalingen. Reminder om betalingsdatoer kan ikke påregnes.

Ret til prisjusteringer forbeholdes.

Afbudspolitik: Tilbagebetaling af indbetalt beløb er mulig indtil 21 dage før kursusstart, dog med tilbageholdelse af kr. 300 som administrationsgebyr. Ved afbud mindre end 20 dage før opstart, tilbagebetales ikke, men indbetalt beløb kan overføres til et kommende kursus indenfor det kommende kalenderår.

Ved overtegning tilbagebetales hele det indbetalte beløb til deltagere der ikke kan medtages pga overtegningen.

Del 3: (Meta) Kognitiv Terapi, ACT og Coaching. Kursuspris i alt for privatbetalende: kr. 28.800.

Rater:

Depositum 4.000,- betales ved tilmelding.

1. rate inden 1. modul 12.400,-

2. rate inden 4. modul 12.400,-

Administrationsgebyr ved ratebetaling kr. 200 pr år ( i alt kr 300) tillægges første rate.

Der kan om ønsket aftales individuel betalingsordning.

Indbetaling til (NB: NY BANKKONTO):

Reg.nr.  9860 kontonr. 0000738824 (Folkesparekassen)

Husk at skrive navn og holdnr. på indbetalingen. Reminder om betalingsdatoer kan ikke påregnes.

Ret til prisjusteringer forbeholdes.

Afbudspolitik: Tilbagebetaling af indbetalt beløb er mulig indtil 21 dage før kursusstart, dog med tilbageholdelse af kr. 300 som administrationsgebyr. Ved afbud mindre end 20 dage før opstart, tilbagebetales ikke, men indbetalt beløb kan overføres til et kommende kursus indenfor det kommende kalenderår. Tilmelding er i øvrigt bindende.

Ved overtegning tilbagebetales hele det indbetalte beløb til deltagere der ikke kan medtages pga overtegningen.

Scroll Up