Back
 • Essens´ uddannelse er positivt evalueret i henhold til socialministeriets kriterier.
 • Essens har eksisteret siden 1992, og vi har dermed lang erfaring med at afholde kurser og uddannelser.
 • Vi er veluddannede – alle vore undervisere er erfarne og veluddannede psykoterapeuter med mange relevante faglige kurser og uddannelser. Vi har tilsammen nærmest utallige kurser af psykologisk og terapeutisk karakter samt en lang række andre relevante uddannelser –  ud over at vi alle har psykoterapeutiske uddannelser og alle praktiserer psykoterapi i det daglige – og vi modtager alle supervision og egenterapi i nødvendigt og tilstrækkeligt omfang.

Vi er

 • Lilian Tarp,autoriseret psykolog med efteruddannelse i gestaltterapi ved cand theol og psykoterapeut Bent Falk, psykologiprofesser ved AU Jan Tønnesvang, cand. psyk Mikael Sonne og cand. psyk Hanne Hostrup. Lilian har endvidere deltaget i mange kurser afholdt af gestaltpsykologiprofessorer fra USA og Tyskland.
  Har endvidere længerevarende efteruddannelser i kognitiv terapi og ISTDP, har 3-årig uddannelse som mindfulness instruktør  og er certificeret coach. Desuden efterhånden utallige kortere kurser i Dansk Psykologforeningsregi. Lilian har mange års erfaring med egen meditativ praksis.
  Medlem af Dansk Psykologforening  (MP) og medlem af dansk psykoterapeutforening (MDP) Har privat psykologpraksis og har været i Essens siden opstarten i 1992.
 • Anders Johnbeck er Imagoterapeut og afspændingspædagog, psykoterapeut MDP og mindfulnessinstruktør. Anders er efteruddannet i gestaltterapi ved Bent Falk, Jan Tønnesvang, Mikael Sonne og Hanne Hostrup, og han har i mange år arbejdet som familieterapeut og individuel terapeut ud over at undervise i Essens. Har mange års meditationspraksis bag sig – og det sorte bælte i karate.
 • Mette Bladt er cand. mag i dansk og psykologi og psykoterapeut MDP. Mette er efteruddannet i gestaltterapi ved Bent Falk, Jan Tønnesvang, Mikael Sonne og Hanne Hostrup. Mette har undervist på Aarhus lærerseminarium gennem 10 år med efterfølgendearbejdet som fuldtids psykoterapeut for fængselsindsatte og som leder og medarbejder i TUBA gennem en årrække. Hun arbejder nu som afdelingsleder i en større organisation ud over at være underviser i Essens. Mette underviser på forskellige moduler på alle 4 år af uddannelsen – og er den, der har fordybet sig i metakognitiv terapi, som vi har indbygget i vores afsluttende del.
 • Louise Gjedsig, autoriseret psykolog med 3 årig efteruddannelse i gestaltterapi hos Cand Psyk. Mikael Sonne, psykologiprofessor Jan Tønnesvang m.fl.
 • og cand. psyk Hanne Hostrup. Louise har endvidere deltaget i en del kurser afholdt af gestaltpsykologiprofessorer fra USA og Tyskland.
  samt efteruddannelse i kognitiv terapi. Louise har arbejdet som psykolog forskellige steder, sidst 7 år på Sclerosehospitalet i Ry. Har nu privat praksis og en del undervisning i Essens.
 • Henrik Faurholt er psykoterapeut MDP og oprindeligt pædagoguddannet. Henrik har mange års erfaring fra arbejde med og supervision af familieplejere og fra familiebehandling.  Desuden nogle års erfaring fra arbejde med ludomani og andre afhængighedsformer. Henrik arbejder i dag som selvstændig psykoterapeut og som underviser i Essens. Er efteruddannet i kognitiv terapi og parterapi.
 • Jens Erik Mortensen er socialpædagog og teaterunderviser og har mange års erfaring som vejleder og coach af unge med og uden psykiske problemer. Jens har en utrolig smittende energi, når han igangsætter øvelser med kropsbevidsthed som målsætning. Jens har endvidere fordybet sig i ACT og underviser heri i Essens på de sidste moduler i vores 4 årige uddannelse
 • Edel Mikkelsen er psykoterapeut MDP  samt coachuddannet og har stor erfaring med terapi og coaching af ledere. Edel er selv lederuddannet og har mange års ledererfaring.
 • Judy Larsen er oprindelig uddannet folkeskolelærerg.  Har i mange år arbejdet på et jobcenter. Judy arbejder nu fuldtids som psykoterapeut i TUBA og kommer stadig gerne i Essens, når vi mangler hendes hjælp.
 • Vi er alle medlem af Psykoterapeutforeningen.
 • Vi sørger alle for supervision, egenterapi og efteruddannelse i rigelige mængder
 • Vi er respektfulde, engagerede og motiverende formidlere med nærvær og kontaktfuldhed.
 • Vi har gennem årene udviklet et koncept, som er udfordrende, respektfuldt og nænsomt med høj etik og faglighed og plads til kontinuerlig personlig udvikling.
 • vi er opmærksomme på, at den måde, hvorpå vi undervisere hver især forvalter vores eget liv; den måde, hvorpå vi udfolder vores etik både fagligt og mere privat samt den måde, vi varetager vores interne samarbejdsrelationer på – alt dette har betydning for kvaliteten i deltagernes forløb og proces i Essens
 • Vi følger den enkelte kursist tæt gennem hele forløbet – og har hjertet med!
 • Vi har meget tilfredse kursister – de fleste kommer via henvisning fra andre, der har været i Essens – og det er vi stolte af.