Back

Gestaltterapi er en psykoterapi med en fænomenologisk arbejdsmetode og en eksistentialistisk baggrundsfilosofi. Gestaltpsykologi er det oprindelige psykologiske udgangspunkt. I de seneste år er gestaltterapi integrativt nuanceret og velbeskrevet ud fra nyere forskning og psykologiske teorier. Også mindfulness er en integreret del af gestaltterapi.

I Danmark har fagfolk som psykolog Hanne Hostrup, cand. theol.og gestaltterapeut Bent Falk, psykologiprofessor Jan Tønnesvang og psykolog Mikael Sonne lagt grund for vores måde at arbejde gestaltterapeutisk på. Det er Bent Falk, der har inspireret os til definitionerne her nedenfor.

Fra udlandet er vi inspireret af gestaltterapiens grundlæggere Laura og Fritz Perls, og også af mange senere og “opdaterede” teorier fra de efterfølgende og nulevende gestalttpsykologer og -terapeuter i USA, England og Tyskland.

Fænomenologi betyder bestræbelsen på at sanse og registrere, hvad der er, uden at lade sig forstyrre af, hvad der ”burde” være.

Eksistentialisme betyder at forholde sig til, hvad der er, ligeledes uden at lade sig forstyrre af, hvad der burde være.

Den fænomenologisk-eksistentielle samtale baserer sig altså først og fremmest på iagttagelse og beskrivelse af, hvad der er, for derpå at forholde sig til det foreliggende, dvs. undersøge ønsker og frygt i den forbindelse, for endelig at understøtte den hjælpsøgende i at foretage sit eget eksistentielle valg.

Det eksistentialistiske værdigrundlag har en særlig betydning når vi afholder kurser samt i uddannelsen og i de studerendes faglige og personlige udviklingsproces.

Essens anvender udelukkende anerkendte metoder, som har bevist deres effekt, og som er baseret på:

  • Gestaltterapeutisk teori og praksis – herunder mindfulness
  • Eksistentiel psykologisk teori og praksis
  • Psykodynamisk teori og praksis
  • Kognitiv teori, terapi og pædagogik – herunder ACT og metakognitiv teori
  • Coaching ud fra kognitive metoder.