Back

Essens koncentrerer sig fremover om at lave efteruddannelse for vores færdiguddannede psykoterapeuter og starter ikke nye hold op.

Vi henviser til oversigten over godkendte uddannelser i Dansk Psykoterapeutforening:
https://psykoterapeutforeningen.dk/uddannelse/godkendte-uddannelser/

 

Essens´ kurser og uddannelser sætter fokus på din personlige – faglige udvikling. Du forøger dit kendskab til dig selv og styrker din handlekraft – fagligt og personligt.

Kursuslederne er psykologer og psykoterapeuter. Og har desuden en længerevarende psykoterapeutisk uddannelse. Vi har 20 års erfaring med at afholde kurser og uddannelser og har haft stor succes hermed.

KURSERNE

Kurserne giver mulighed for at du:

 • Reflekterer over og mærker, hvad du står for og hvad du gerne vil.
 • Reflekterer over og mærker, hvad du ikke ønsker og ikke vil være med til.
 • Reflekterer over livets eksistentielle grundvilkår og mærker den personlige betydning heraf.
 • Forstår de tanke- og handlemønstre, du har, såvel hensigtsmæssige som uhensigtsmæssige opøver dine kommunikative evner.
 • Bruger din handlekraft ud fra dine behov og ønsker og med respekt for dig selv og andre.
 • Bruger din handlekraft i forhold til at gøre dit liv (endnu mere) indholdsrigt og meningsfuldt.
 • Er sammen med dig selv på en kontaktfuld og respektfuld måde.
 • Er sammen med andre på en kontaktfuld og respektfuld måde.
 • Accepterer og står ved dig selv, som du nu engang er.

Kompetencer

Kurserne søger således at øge dine kompetencer i forhold til:

 • at være åben og lyttende
 • at rumme dig selv og andre
 • at kommunikere og håndtere konflikter
 • at træffe valg i store og små sammenhænge
 • at være tro mod egne værdier
 • at tage personligt lederskab.

Det får du med uddannelsen

Psykoterapeut uddannelsen vil på det personlige plan øge flere vigtige kompetencer så som nærvær, empati, rummelighed og handlekraft.

Samtidig kvalificerer uddannelsen dig fagligt til at arbejde psykoterapeutisk og –  mere generelt – ledelsesmæssigt med andre mennesker. Du vil blive en dygtig leder af en (terapeutisk) samtale, en medarbejdergruppe og i dit eget personlige liv.

Vores uddannelse opfylder Psykoterapeutforeningens kriterier og er adgangsgivende til  Dansk Psykoterapeutforening, som er den største og mest anerkendte forening for psykoterapeuter. At være medlem heraf betragtes mange steder som ”en blåstempling”.