Velkommen til Essens

Essens tilbyder kurser i personlig vækst og selvudvikling

Med Essens´ kursus i personlig udvikling vil du få inspiration til større livsglæde og livskvalitet i din dagligdag og møde coaching og terapeutisk tilgang i det omfang, du selv ønsker det. Du vil opleve, at din rodfæstethed i samværet med andre mennesker forøges - og det vil også gælde dine livskompetencer generelt.

                                                           personligudvikling

Læs mere om vores kurser i personlig vækst og udvikling.

Essens uddanner psykoterapeuter

  • vores erfaring hermed rækker tilbage til Essens´ opstart i 1992
  • vi anbefales af Dansk Psykoterapeutforening og af Forum For Uddannelsessteder i Dansk Psykoterapeutforening (FFUP)

Hvem uddanner sig hos os - og hvorfor?

Det er vores erfaring, at mange arbejdspladser lægger vægt på den fag-personlige kompetance, en uddannelse som Essens'  giver - og derfor tilbydes en del medarbejdere vores psykoterapiuddannelse som efteruddannelse. Essens uddanner bl.a. jordemødre og sundhedsplejersker fra Region Syd, behandlere og sygeplejersker fra kommunale misbrugscentre, behandlere og rådgivere fra kommunale familiecentre og familieafdelinger, behandlere og undervisere fra private behandlingsinstitutioner, lærere i forskellige funktioner, behandlere indenfor områder som ergoterapi, zoneterapi, fysioterapi, sundhedspersonale m.m.

Vi har endvidere flere og flere ledere fra større og mindre virksomheder og organisationer i såvel privat som offentligt regi, der tager uddannelsen som del af deres lederuddannelse.

Essens uddanner også mange privatbetalende, der ofte kommer ud fra et ønske om at ændre kurs rent arbejdsmæssigt - enten indenfor det hidtidige regi eller indenfor et nyt arbejdsfelt.

Vores erfaring er, at de forskellige mennesker og faggrupper, som et uddannelseshold udgør, i høj grad er til gensidig inspiration og berigelse.

 

Indhold og teoretisk fundament:

Essens´ uddannelse til terapeut indeholder både teori, træning og personlig udvikling. Vi finder det vigtigt, at en psykoterapeut ud over høj faglighed og metodisk kompetence har stor selvindsigt og rummelighed. Vores teoretiske fundament er eksistentiel gestaltterapi. Kognitiv terapi og coaching inddrages som relevante metoder i uddannelsen afsluttende del. Du vil også få træning i mindfulness i løbet af uddannelsen.

Essens' uddannelse udvikles løbende - og underviserne holder sig personligt og fagligt ajour via kurser, efteruddannelser, supervision og egenterapi.

Essens´ 4 årige psykoterapeutuddannelse er positivt evalueret i henhold til socialministeriets kriterier.

psykoterapeut

Læs mere om uddannelsen til psykoterapeut.

 

Essens Erhverv udfører konsulentopgaver

Essens´ områder er først og fremmest personaleudviklingsupervision og coaching til personale og ledelse. Vi udfører konsulentopgaver for virksomheder, institutioner og kommuner. Vi udvikler hvert enkelt forløb i samarbejde med rekvirenten, så det tilpasses jeres behov og ønsker.

Læs mere om Essens Erhverv.