Velkommen til Essens

"Den der skal hjælpe en anden må man ønske
Indsigt og Kundskab og Gaver og Erfaring,
                        men mere afgørende er det at han er kærlig"                                                                                                                   citat:Søren Kierkegaard
Essens tilbyder kurser i personlig vækst og balance

Med Essens´ kursus i personlligt lederskab, vækst og balance vil du få inspiration til større livsglæde og livskvalitet i din dagligdag og møde mindfulness, coaching og terapeutisk tilgang i det omfang, du selv ønsker det. Du vil opleve, at din rodfæstethed i samværet med andre mennesker forøges - og det vil også gælde dine livskompetencer generelt. Du vil nok også opleve, at du bliver mere kærlig.

                                                           personligudvikling

Læs mere om vores kurser i personlig vækst og udvikling.

Essens uddanner psykoterapeuter

  • vores erfaring hermed rækker tilbage til Essens´ opstart i 1992
  • vi anbefales af Dansk Psykoterapeutforening og af Forum For Uddannelsessteder i Dansk Psykoterapeutforening (FFUP)

Hvem uddanner sig hos os - og hvorfor?

Det er vores erfaring, at mange arbejdspladser lægger vægt på den fag-personlige kompetence, en uddannelse som Essens'  giver - og derfor tilbydes en del medarbejdere vores psykoterapiuddannelse som efteruddannelse. Essens uddanner bl.a. jordemødre og sundhedsplejersker fra Region Syd, behandlere og sygeplejersker fra kommunale misbrugscentre, behandlere og rådgivere fra kommunale familiecentre og familieafdelinger, behandlere og undervisere fra private behandlingsinstitutioner, lærere og pædagoger i forskellige funktioner, behandlere indenfor områder som ergoterapi, zoneterapi, fysioterapi, sundhedspersonale m.m.

Vi har endvidere flere og flere ledere fra større og mindre virksomheder og organisationer i såvel privat som offentligt regi, der tager uddannelsen som del af deres lederuddannelse.

Essens uddanner også mange privatpersoner, der vælger at investere i uddannelse og eksempelvis kommer ud fra et ønske om at ændre kurs rent arbejdsmæssigt - enten indenfor det hidtidige regi eller indenfor et nyt arbejdsfelt.

Vores erfaring er, at de forskellige mennesker og faggrupper, som et uddannelseshold udgør, i høj grad er til gensidig inspiration og berigelse.

 

Indhold og teoretisk fundament:

Essens´ uddannelse til terapeut indeholder både teori, træning og personlig udvikling. Vi finder det vigtigt, at en psykoterapeut ud over høj faglighed og metodisk kompetence har stor selvindsigt og rummelighed. Vores teoretiske fundament er eksistentiel gestaltterapi. Mindfulness, kognitiv terapi og coaching inddrages som relevante metoder. 

Essens' uddannelse udvikles løbende - og underviserne holder sig personligt og fagligt ajour via kurser, efteruddannelser, supervision og egenterapi.

Essens´ 4 årige psykoterapeutuddannelse er en godkendt uddannelse og anbefales af Dansk Psykoterapeutforening

psykoterapeut

Læs mere om uddannelsen til psykoterapeut.

 

Essens Erhverv udfører konsulentopgaver

Essens´ områder er først og fremmest personaleudviklingsupervision og coaching til personale og ledelse. Vi udfører konsulentopgaver for virksomheder, institutioner og kommuner. Vi udvikler hvert enkelt forløb i samarbejde med rekvirenten, så det tilpasses jeres behov og ønsker.

Læs mere om Essens Erhverv.