EssensKurserLogoIkon61x52

LEDERE OG UNDERVISERE

Læs mere
EssensKurserLogoIkon61x52

Kurser og uddannelser

Læs mere
EssensKurserLogoIkon61x52

Kursus information

Læs mere

ESSENS VIDEO’ER GIVER DIG ET INDBLIK I VORES KURSER OG UDDANNELSER

Se video’er fra underviser, leder og nyuddannede kursister, der fortæller om deres oplevelse og udbytte af vores kurser.

Rækken af videoer har det formål, at give dig et indblik i vores kurser og uddannelser.

ESSENS TILBYDER KURSER I PERSONLIG VÆKST OG BALANCE

Med Essens´ kursus i personligt lederskab, vækst og balance vil du få inspiration til større livsglæde og livskvalitet i din dagligdag og møde mindfulness, coaching og terapeutisk tilgang i det omfang, du selv ønsker det. Du vil opleve, at din rodfæstethed i samværet med andre mennesker forøges – og det vil også gælde dine livskompetencer generelt. Du vil nok også opleve, at du bliver mere venlig og kærlig.

Hvad siger andre

Hvad siger andre om uddannelserne ved Essens kurser

AnmeldelserIkon

Michelle Jørgensen

“Da jeg meldte mig til grundkurset ved Essens havde jeg erkendt, at jeg var låst fast i mine handlingsmønstre. Kurset har givet mig mulighed for at opleve mine livshistorier på en ny måde og derved skabe en reel forandring. Mine gamle, uhensigtsmæssige mønstre er brudt. Jeg er ikke længere i magtkampe med ægtefælle, børn og kollegaer – i stedet for er jeg mere rummelig, nærværende og glad. Mere til stede i nuet. Mere ligeværdig. Jeg har nemmere ved at acceptere og være med det, der er. Min nysgerrighed og interessere i andre er vokset, livet er mere tilfredsstillende og har fået ny mening. “Livsmod, Livsglæde og Eksistens: Det er ligesom at få en chance til.”

AnmeldelserIkon

Kirsten Hviid

Socialpædagog

“Jeg valgte “Livsmod, Livsglæde og Eksistens” ved Essens:
For at udvikle mig fagligt og personligt, fordi jeg var nysgerrig på det og for at få en tænkepause i mit liv.

I mit arbejde som socialpædagog er det vigtigt kontinuerligt at have fokus på min egen måde at fungere og samarbejde på, både i forhold til personalegruppe og klientgruppe. Det er også vigtigt at være opmærksom på mine stærke og svage sider, arbejde med dem og blive mere fortrolig med dem.  Det fik jeg virkelig udfordret konstruktivt på kurset.

(mere…)

AnmeldelserIkon

Jette Paarup

Cand. teol./præst

“Jeg har netop afsluttet kurset “Livsmod, Livsglæde og Eksistens” ved Essens og har været meget tilfreds med kurset. Jeg er i en situation, hvor jeg søger job, og i den forbindelse føler jeg, at kurset har været med til at give mig en større sikkerhed i forhold til ansættelsesmøder m.v. Desuden har jeg en fornemmelse af, at jeg står bedre fast i forhold til de forventninger, jeg bliver mødt med. På det allerseneste har det konkret givet sig udslag i, at jeg er blevet indkaldt til to jobsamtaler.

På det personlige plan har kurset betydet, at jeg har fået mere selvtillid og overskud og en større ro i samværet med andre mennesker, og ikke mindst, at der er kommet mere glæde ind i mit liv.”

AnmeldelserIkon

Anette Beck

Projektkonsulent i et storkøkkenfirma

Grundkurset Livsmod, Livsglæde og Eksistens ved Essens var for mig starten på en ny æra i mit liv.

Jeg havde netop været igennem et sygdomsforløb, der rent fysisk og psykisk havde vendt op og ned på mit liv. Samtidig med dette, blev en skilsmisse, som havde været undervejs i flere år, også en realitet for mig. Min nye situation både fysisk og psykisk gjorde mig forvirret, og jeg havde svært ved at finde mit nye ståsted. Hvem er jeg? Hvad vil jeg gerne i mit liv? Hvad med mit arbejde? Osv.

(mere…)

AnmeldelserIkon

Dorthe Monrad

Socialrådgiver / UU-vejleder

“ På det personlige plan har grundkurset Livsmod, Livsglæde og Eksistens medført, at jeg oplever en øget livskvalitet. Jeg jeg lever mere bevidst og har det liv, jeg ønsker mig. Jeg har lært betydningen af at tage ansvar for mit liv og træffe de valg, der er gode for mig. Det giver mig meget livsglæde og nærvær imine tætte relationer til familie og venner. Jeg valgte at fortsætte med resten af uddannelsesforløbet, dette understøttede ovenstående! – og gav mig også meget rent fagligt. ”

AnmeldelserIkon

Hanne Ostenfeld

Sociale Rådgiver

“Jeg startede med grundkurset “Livsmod, Livsglæde og Eksistens” ved Essens og valgte efterfølgende at fortsætte med resten af uddannelsesforløbet.

I mit arbejde som socialrådgiver har forløbet ved Essens betydet, at jeg har følt mig bedre rustet til den ofte personlig krævende kontakt med mennesker, der er i belastede livssituationer og følelsesmæssige kriser. Jeg har bl.a har fået en større viden i forhold til vore menneskelige behov og de processer, der finder sted, når behovene ikke opfyldes.

(mere…)

AnmeldelserIkon

Henrik Nowak

IT-Designer og Grafiker

“I forbindelse med en personlig krise med baggrund i en igangværende skilsmisse henvendte jeg mig til Lilian, der anbefalede mig at deltage på Essens-kurset Livsmod, Livsglæde og Eksistens.

Det var et godt råd og en god oplevelse. Specielt fordi jeg havde brug for at få sat mine relationer til andre i et nyt perspektiv.

Som udgangspunkt forestillede jeg mig, at jeg skulle have bearbejdet mine egne problemer – og det fik jeg da også. Men det væsentligste udbytte af kurset, fik jeg ved at høre på og deltage i andre kursisters problemstillinger. Ved at høre på andres historier blev mit eget liv og mine egne oplevelser sat i et andet og meget relevant perspektiv.

(mere…)