Coaching

Coaching er en resultatorienteret form for personlig og professionel udvikling. Resultaterne af coaching opnås ved at være nysgerrigt undersøgende.

En coach vil hjælpe dig til at se hele vejen rundt om den personlige eller faglige opgave, du står overfor, for at synliggøre de ressourcer og muligheder du kan bruge til at løse opgaven.

Den vigtigste forudsætning er, at du er åben for at lede efter muligheder og har modet til at tage ansvar for dine beslutninger.

Hvornår og hvorfor bruge en personlig coach?

Få støtte udefra

Måske har du først og fremmest et godt liv, måske er du generelt set succesfuld i dit arbejdsliv, måske er du leder – alle kan have behov for en person der kommer “udefra” og kan give en neutral og ærlig hjælp til at formulere dit næste udviklingsmål.

Krise

Måske er du i en situation, hvor du oplever en midlertidig krise eller et tilbageslag. Personlig coaching kan hjælpe dig til at komme styrket videre

Konkret udfordring

Måske står du over for stressede eller demotiverede medarbejdere, opstart af nyt team, jobskifte eller andre konkrete udfordringer. Her kan personlig coaching hjælpe dig til at træffe valg og lægge strategi.

Personlig coaching er en mulighed når du ønsker at udvikle dig professionelt som leder eller medarbejder og bruge en større del af dit potentiale – uanset hvor du sidder i organisationen og uanset hvilken organisation det drejer sig om.

Personlig coaching opleves som et energigivende indslag i en travl hverdag

Coaching for ledere vil typisk omhandle følgende:

  • Hvilke mål ønsker lederen at nå?
  • Hvad ønsker lederen mere generelt nu og på lidt længere sigt?
  • Hvorledes ser situationen ud fra lederens synsvinkel?
  • Hvilke muligheder kunne der være for at ændre på situationen?
  • Hvilke valg vil være de mest resultatskabende?
  • Hvad siger hidtidige erfaringer?
  • Hvilke konkrete valg skal træffes?

Coaching for medarbejdere vil typisk handle om at

  • Sætte sig mål
  • Opdage og udnytte sit fulde potentiale
Scroll Up